Στα τμήματα προετοιμασίας πανελληνίων, ο υποψήφιος δουλεύει το γραμμικό σχέδιο εναλλάξ με το ελεύθερο, μια φορά την εβδομάδα.

Οι μαθήτες δουλεύουν το κάθε μάθημα στο χρόνο των εξετάσεων, σε ανεξάρτητους  χώρους και με καθοδήγηση από επαγγελματίες αρχιτέκτονες και εικαστικούς με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία και πολύ επιτυχημένα αποτελέσματα.

Το τμήμα καλύπτει και προετοιμασία για ομογενείς που ενδιαφέρονται για τις αρχιτεκτονικές σχολές, αλλά και μαθητές από ΕΠΑΛ.

Δείτε παρακάτω μερικά σχέδια των μαθητών μας τόσο για το γραμμικό όσο και για το ελεύθερο