Το Portfolio Lab είναι ένα εξειδικευμένο τμήμα προετοιμασίας ειδικού φακέλου παρουσιάσεων, όπως απαιτούνται από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού για τμήματα αρχιτεκτονικής, καλών τεχνών και διακόσμησης.

Η προετοιμασία φακέλου για σχολές του εξωτερικoύ αντιμετωπίζεται με προσοχή και ανάλογα φυσικά με τη χώρα και τη σχολή που ενδιαφέρει τον υποψήφιο και τα αντίστοιχα κριτήρια που απαιτούνται.

Ο χρόνος καθορίζεται απο τη διαθεσιμότητα και η κάθε περίπτωση ειναι διάφορετική μιας και οι επιλογές μας μπορούν να καλύψουν πολλά και διάφορετικά ενδιαφέροντα.