Τα παιδικά τμήματα συγκροτούνται από μικρές ομάδες παιδιών 8-12 ετών, που συμμετέχουν σε ένα δημιουργικό πρόγραμμα και έρχονται σε επαφή με τον κόσμο της ζωγραφικής και των κατασκευών. Οι ομάδες δουλεύουν μια φορά την εβδομάδα. Αναλαμβάνουμε και προετοιμασία για το καλλιτεχνικό σχολείο.

Τα εφηβικά τμήματα συγκροτούνται από μικρές ομάδες μαθητών 12-16 ετών και ασχολούνται με διαφορετικές τεχνικές ζωγραφικής και σχεδιασμόυ. Το τμήμα είναι κατάλληλο για μαθητές γυμνασίου με κλίση στη ζωγραφική, και λειτουργεί άριστα σαν μια πρώτη επαφή για την μετέπειτα προετοιμασία για τις σχολές καλών τεχνών και την  αρχιτεκτονική.